16 de setembre de 2023Barcelona.  "Espacio de Yoga" Carrer de Buscarons, 7, 08022  Meditar és cultivar les bones...